دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1398 (ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری* پاورپوینت مقالات نیز ضمیمه است) 
16. نهادها و تأثیر آنها بر توسعه علم و فناوری

صفحه 239-253

کیارش فرتاش؛ علی‌اصغر سعدآبادی


20. تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری

صفحه 297-314

بهزاد سلطانی؛ مرضیه شاوردی


25. سیاست‌های تشویق نوآوری باز

صفحه 379-393

هادی سیادتی؛ مسعود افشاری مفرد


29. یادگیری فناورانه و سیاست‌های حمایت از آن

صفحه 439-454

سید سپهر قاضی‌نوری؛ آیدا مهاجری


37. ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

صفحه 561-578

علی‌محمد سلطانی؛ سید حبیب‌الله طباطباییان


41. پیشگفتار

صفحه 644-648

علیرضا علی احمدی