دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1398 (ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری* پاورپوینت مقالات نیز ضمیمه است) 
سیاست‌های تشویق نوآوری باز

صفحه 379-393

هادی سیادتی؛ مسعود افشاری مفرد


ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

صفحه 561-578

علی‌محمد سلطانی؛ سید حبیب‌الله طباطباییان