فصلنامه سیاست علم و فناوری به رتبه الف نشریات علوم انسانی ارتقاء یافت

فصلنامه سیاست علم و فناوری به رتبه الف نشریات علوم انسانی ارتقاء یافت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

 

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نتایج ارزیابی و رتبه بندی سال ۱۴۰۰ نشریات علمی وزارت عتف بر اساس شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی اعلام شد و فصلنامه سیاست علم و فناوری به رتبه الف در گروه علوم انسانی گرایش علم، فناوری و نوآوری ارتقا یافت. صاحب امتیازی فصلنامه سیاست علم و فناوری بر عهده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است و مدیر مسئول این فصلنامه، رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور می باشد و هم اکنون این مسئولیت بر عهده دکتر سید سروش قاضی نوری است.

فصلنامه سیاست علم و فناوری از سال ۸۷ امتیاز نشر داشته و در طی سالیان گذشته به طور مستمر با رویکرد سیاست‌گذاری و مدیریت علم، فناوری و نوآوری منتشر شده است. سردبیری فصلنامه سیاست علم و فناوری نیز بر عهده دکتر سید سپهر قاضی نوری می‌باشد. اعضای هیات تحریریه این فصلنامه دکتر محمد رضا آراستی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر حجت اله حاجی حسینی، دکتر بهزاد سلطانی، دکتر حبیب اله طباطباییان، دکتر غلامعلی منتظر و دکتر طاهره میرعمادی هستند و دکتر علی پایا و دکتر عبداله صوفی نیز اعضاء هیات تحریریه بین‌المللی فصلنامه سیاست علم و فناوری هستند.