درباره نشریه

فصلنامه «سیاست علم و فناوری» پرسابقه ترین مجله علمی پژوهشی ایران است که در زمینه سیاستگذاری و مدیریت علم، فناوری و نوآوری فعالیت می کند. نویسندگان محترمی که قصد ارسال مقالات حاوی پژوهشهای اصیل خود به این مجله را دارند می توانند در هر یک از محورهای زیر اقدام نمایند:

- نظام‌های نوآوری و سازمان‌دهی علم و فناوری؛

- تأثیرات متقابل علم وفناوری با‌جامعه، فرهنگ و اخلاق؛

- تأثیرات متقابل علم و فناوری با حقوق و قوانین؛

- مدیریت دانش در سطح ملی؛

- انتقال، اشاعه و بومی‌سازی دانش و فناوری؛

- سیاست‌گذاری علم و فناوری؛

- اقتصاد علم و فناوری و کارآفرینی فناورانه؛

- پیش‌بینی و ارزیابی علم و فناوری؛

- کاربرد مطالعات علم در سیاست‌گذاری علم و فناوری.

 

 

اما به‌هرحال، مقاله ارسالی باید دارای دلالت‌های سیاستی در سطح ملی باشد.