اخبار و اعلانات

افزایش صد در صدی حق الزحمه ارزیابی مقالات

به منظور قدردانی از زحمات داوران فصلنامه سیاست علم و فناوری، حق الزحمه ارزیابی مقالات صد در صد افزایش یافت.

مطالعه بیشتر

تمدید فراخوان مقاله برای ویژه نامه نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشی دولتی در نظام ملّی نوآوری

  لطفاً جهت دانلود فایل تمدید فراخوان کلیک بفرمایید.   نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشیِ دولتی در نظام ملّی نوآوری    سردبیر مهمان: دکتر شهره نصری (عضو هیئت­ علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)   مقدمه و اهمیت موضوع مؤسسات پژوهشی به عنوان زیرمجموعه ای از نظام پژوهش و فناوری، از جمله پیشران های اصلی در راستای نیل به اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند. این مؤسسات به عنوان بازیگرانی تعریف می شوند که از طریق پر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادین و توسعه ای به توسعه فناوری در بنگاه ها کمک می کنند تا از دره مرگ (مقطعی که فناوریها هنوز اثبات مفهومی نشده ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله برای ویژه نامه نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشی دولتیِ در نظام ملّی نوآوری

  لطفاً جهت دانلود فایل فراخوان کلیک بفرمایید.     نقش و جایگاه مؤسسات پژوهشیِ دولتی در نظام ملّی نوآوری   سردبیر مهمان: دکتر شهره نصری (عضو هیئت­ علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)   مقدمه و اهمیت موضوع مؤسسات پژوهشی به عنوان زیرمجموعه ای از نظام پژوهش و فناوری، از جمله پیشران های اصلی در راستای نیل به اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند. این مؤسسات به عنوان بازیگرانی تعریف می شوند که از طریق پر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادین و توسعه ای به توسعه فناوری در بنگاه ها کمک می کنند تا از دره مرگ (مقطعی که فناوریها هنوز اثبات مفهومی نشده اند، ریسکها ...

مطالعه بیشتر