فصلنامه سیاست علم و فناوری
مدیر مسئول: وحید احمدی
سردبیر: سید سپهر قاضی نوریسید سپهر قاضی نوری
آدرس وب سایت اصلی: http://Jstp.nrisp.ac.ir
ISSN: 2008-0840
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نمایه نامه ها Scientific Information Database (SID),ISC
فهرست مقالات تیر, سال 1397,دوره10 شماره 2
نویسندگان: سید سپهر قاضی نوری
کلیدواژه ها:
دوره:  10 | شماره:  2 | تاریخ:  1397/4/2
: 17
: 3
: 18
نامه سردبیر در سوگ دکتر قانعی‌رادتدوین و انتشار این شماره از فصلنامه که تصادفا حاوی مقاله‌ای از مرحوم دکتر محمدامین قانعی‌راد هم هست انصافا کاری دردناک بود دوست و همکاری که فارغ از فعالیت‌هایش در حوزه جامعه‌شناسی در زمینه سیاست علم و فناوری و تحقیقات آن معلمی صاحب سبک بود و علاوه بر چاپ کتب متعدد سردبیری فصلنامه رهیافت و عضویت در هیت تحریریه فصلنامه ما را نیز بر عهده داشت و انصافا چه در تدوین مقالات و چه در معرفی داوران مرتبط نقشی بسزا داشت روزی در یکی از جلسات هیت تحریریه از یکی از مقالاتی که در فصلنامه چاپ کرده بود تشکر کردم و آن را از جمله بهترین مقالات عمر فصلنامه خواندم با تواضع پذیرفت و گفت که معلوم می‌شود من مقالات بدی نمینویسم هر چند که داغ او برای جامعه علمی ما سنگین است اما از حق نمیتوان گذشت که آنچه در تشییع باشکوه پیکر او در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دیدیم بهترین تجلیل و تقدیر از یک دانشمند فارغ از پست و مسئولیت دولتی و حکومتی بود اهل علم و ادب و هنر و سیاست و رسانه به طور شگفت‌انگیزی گرد هم آمده بودند گمان نمی‌کنم چنین ترکیبی از سوگواران برای کسی که شهرت سیاسی نداشته و صرفا اهل علم و قلم بوده جای دیگری دیده شده باشد قدر آثار دکتر قانعی‌راد لااقل بعد از مرگش شناخته شده است پس چه باک از فقدان جسمش مگر نه اینکه همه عمر را صرف این آثار کرده بودبه امید آنکه ما نیز مانند وی تا آخرین ساعات عمر تلاش کنیم و نهایتا هم ایستاده بمیریم یادش گرامی باد
نویسندگان: قاسم آزادی احمد آبادی(*) , علی محمد سلطانی
کلیدواژه ها: فناوري‌هاي همگرا، همگرايي فناوري، واژه‌كاوي، انتشارات علمي ايران
دوره:  10 | شماره:  2 | تاریخ:  1397/4/2
: 49
:
: 82
همگرایی فناوریها به ویژه فناوریهای نانو زیستی اطلاعات و شناختی از روندهای جدی در تحقیقات اختراعات و همچنین تولید کالاها و خدمات جدید هستند این پدیده ابتدا در تحقیقات و به تبع آن در انتشارات علمی بروز کرده و محققان کشور نیز این روند را در تحقیقات خود دنبال کردهاند این مقاله قصد دارد روندهای همگرایی دو یا چند فناوری در مقالات محققان ایرانی را بر اساس انتشارات علمی نمایه شده در اسکوپوس شناسایی نماید همگرایی مدنظر از طریق جستجوی کلمات کلیدی حوزه‌های مختلف فناوریهای چهارگانه در عناوین مقالات تا بررسی و در چهار نوع همگرایی مواد فن کاربرد و ابزار مطالعه شده است بر این اساس بیشترین همگرایی در ترکیب دوگانه نانوزیستی و کمترین همگرایی در ترکیب سه گانه اطلاعات شناختی زیستی دیده شده است یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که در ترکیب زیستی اطلاعات نانو نوع همگرایی اتفاق افتاده به صورت مواد و فن در ترکیب زیستی-شناختی-نانو به صورت مواد در ترکیب شناختی-نانو اطلاعات به صورت کاربرد در ترکیب شناختی-نانو به صورت مواد و کاربرد در ترکیب نانوزیستی به صورت مواد در ترکیب نانواطلاعات به صورت ابزار و فن و در ترکیب‌های شناختی اطلاعات و اطلاعات زیستی به صورت فن است.
اخبار و تازه های نشریه :