راهنمای نویسندگان

فرمت ارجاع دهی در منابع مقالات فصلنامه سیاست علم و فناوری

نویسندگان محترم توجه داشته باشند برای ارسال مقاله صرفا از این واژه‌های مصوب فرهنگستان بهره بگیرند

راهنمای نگارش مقالات

در صورت تمایل به چاپ مقاله در این فصلنامه خواهشمند است نویسندگان به نکات ذیل توجه فرمائید:

1- حوزه‌های فعالیت فصلنامه عبارتند از:

- نظام‌های نوآوری و سازماندهی علم و فناوری؛

- تأثیرات متقابل علم و فناوری بر‌ جامعه، فرهنگ و اخلاق؛

- تأثیرات متقابل علم و فناوری بر حقوق و قوانین؛

- مدیریت دانش در سطح ملی؛

- انتقال، اشاعه و بومی‌سازی دانش و فناوری؛

- سیاست‌گذاری علم و فناوری؛

- اقتصاد علم و فناوری و کارآفرینی فناورانه؛

- پیش‌بینی و ارزیابی علم و فناوری؛

- کاربرد مطالعات علم در سیاست‌گذاری علم و فناوری

2- مقالات باید مقاله تحقیقاتی اصیل (Article Original) بوده و قبلاً در مجلات علمی داخلی یا خارجی چاپ نشده یا در حال بررسی نباشد.

3- رعایت اخلاق پژوهش در مقالات طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی ضروری است و چنانچه در هر مرحله‌ای حتی پس از پذیرش یا چاپ، عدم رعایت آن محرز گردد مقاله از دستور کار خارج و مطابق قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با آن برخورد خواهد شد.

4- مقالات به زبان‌ فارسی پذیرفته می‌شوند. اما ارسال چکیده به زبان انگلیسی هم ضروری است.

5- ارسال مقالات به شکل الکترونیکی بوده و فایل مقاله باید از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس jstp.nrisp.ac.ir ارسال شود.

6- ذکر دقیق اسامی نویسنده یا نویسندگان و موقعیت سازمانی آنها به همراه آدرس الکترونیکی و شناسه ORCID نویسنده عهده­دار مکاتبات ضروری است.

7- استفاده از معادل‌های فارسی کلمات لاتین که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب شده‌اند در کلیه قسمت‌های مقاله الزامی است.

8- ارجاع به منابع علمی در متن مقاله و جدول‌ها، صرفاً با استفاده از قالب شماره در داخل [ ] ([1]، [2]، [3] و ...) به ترتیب ارجاعات و سپس معرفی مراجع مربوطه در انتهای مقاله براساس شماره به شکل "نام نویسنده یا نویسندگان. (سال). عنوان مقاله یا کتاب. نام مجله یا ناشر کتاب. شماره صفحات. ..." (عیناً مطابق فرم APA گوگل‌اسکولار) قابل قبول بوده و ارجاع به صورت نام نویسنده و سال یا فرمت‌های دیگر در متن یا جدول‌های مقاله پذیرفته نیست.

9- به جهت حفظ خطوط پژوهشی مورد نیاز محققان بعدی، حداقل دو مورد ارجاع به مقالات شماره‌های قبلی فصلنامه ضروری است.

10- با هدف شمارش استنادات به مقالات فصلنامه در نمایه‌های بین‌المللی، مراجع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی معرفی و در انتهای آنها با عبارت {In Persian} مشخص شوند. نگارش نام نویسندگان، عنوان مقاله، عنوان مجله و ... برای مقالات فارسی، باید از فرم انگلیسی مندرج در سایت نشریه منتشرکننده، SID.ir و یا گوگل‌اسکولار استخراج و برای کتب و دیگر مراجع مذکور نیز به شکلی درج شود که در جستجوهای اینترنتی قابل دسترسی باشد. برای مراجع حتی­المقدور به شماره DOI  هم اشاره شود.

11- مراجع مقاله حداکثر می‌تواند 40 مورد باشد.

12- تمامی بخش‌ها و زیربخش‌های مقاله (شامل مقدمه) باید شماره‌گذاری شوند. نحوه شماره‌گذاری زیر بخش‌ها به شکل "شماره بخش-شماره زیر بخش‌ها (اول، دوم و ...)" از راست به چپ مانند 3-1، 3-2 و 3-3 برای بخش 3 مقاله خواهد بود.

13- نویسندگان موظفند در هر مرحله‌ای از انتشار و حتی پس از پذیرش مقاله توسط داوران، اصلاحات اعلام‌شده را به انجام برسانند و در غیر این صورت مقاله از دستور کار فصلنامه خارج خواهد شد.

14- برای ارائه کلمات کلیدی از عبارت «کلیدواژه‌ها» ذیل چکیده مقاله استفاده شود. از آنجا که انتخاب کلیدواژه مناسب موجب توجه به مقاله می‌شود لذا از کلمات مورد جستجوی محققان برای این کار استفاده شود.

15- تعداد کلمات هر مقاله حداکثر می‌تواند 8000 عدد باشد.

16- نکات کلیدی و مهم سیاست‌گذاری علم و فناوری می‌توانند در قالب «نامه به سردبیر» در حداکثر 400 کلمه به فصلنامه ارسال شوند.

17- چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقاله الزاماً باید دربردانده "بستر مطالعه (Context)، روش و محتوا (Content) و  نتیجه‌گیری (Conclusion)" و حداکثر 250 کلمه بوده و متن چکیده انگلیسی منطبق با چکیده فارسی باشد.

18- ارائه خروجی‌های گسترده نرم‌افزارهای آماری در بخش یافته‌ها و متن مقاله، پذیرفته نبوده و در این خصوص صرفاً به ارائه نتایج نهایی آزمون‌ها (مشخصاً P-value، معنی‌داری/عدم‌معنی‌داری آزمون و حداکثر یک یا دو شاخص مؤثر در فهم نتایج) بسنده شود.

19- دقت شود که طبق ضوابط علمی بین‌المللی، نقل‌قول عینی (واژه به واژه) یک متن از منبع اصلی حتی با ذکر نام آن منبع، تقلب علمی محسوب و نقل‌قول‌ها باید به مضمون باشد.

20- مسئولیت هر نوع تخلف علمی در مقاله با نویسنده عهده‌دار مکاتبات بوده و موضوع طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری خواهد شد.