اسامی داوران سال 1400

 • رضا اسدی فرد
 • حمیدرضا اسمعیلی گیوی
 • مسعود افشاری مفرد
 • مرتضی اکبری
 • کیوان الستی
 • میترا امینلو
 • یعقوب انتظاری
 • محمد رضا آراستی
 • ماندانا آزادگان مهر
 • محمد صادق برادران
 • فرناز برزین پور
 • مرسده پهلوانیان
 • صادق پیوسته
 • شیوا تاتینا
 • سمیه توحیدلو
 • فاطمه ثقفی
 • سید محمد باقر جعفری
 • شیوا جوانمردی
 • علی چاپرک
 • رضا حافظی
 • مصطفی حسینی گلکار
 • حسین حیرانی
 • آرمان خالدی
 • امیرحسین خالقی
 • مهدی خالقی
 • سوما رحمانی
 • نیلوفر ردایی
 • صدیقه رضاییان
 • سعید روشنی
 • علی محمد سلطانی
 • بهزاد سلطانی
 • مژگان سمندر علی اشتهاردی
 • پروانه سمویی
 • مرضیه شاوردی
 • کیوان صالحی
 • مصطفی صفدری
 • عبدل صوفی
 • حمید عزیزی مرادپور
 • پریسا علیزاده
 • مهدی فاطمی
 • کیارش فرتاش
 • محمد فرزانه
 • سید سپهر قاضی نوری
 • سید سروش قاضی نوری
 • مسعود قاضی نوری
 • مریم سادات قریشی خوراسگانی
 • بهمن کارگر شهامت
 • معصومه کاظمی
 • زهره کریم میان
 • مصطفی کریمیان اقبال
 • زهرا کلاتهایی
 • اسماعیل کلانتری
 • سحر کوثری
 • مهدی گودرزی
 • زهرا محمدهاشمی
 • فرخنده ملکی فر
 • آیدا مهاجری
 • آرش موسوی
 • ایمان میرعمادی
 • طاهره میرعمادی
 • نرگس نراقی
 • میثم نریمانی
 • حامد نصیری
 • محسن نظرزاده زارع
 • رضا نقی زاده
 • محمد نقی زاده
 • فاطمه هشدار