اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 553
تعداد پذیرش 62
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 448
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 329

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 429
تعداد مشاهده مقاله 113914
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 121935
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 23 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 101 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 11 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
درصد پذیرش 11 %