اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 605
تعداد پذیرش 68
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 487
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 358

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 437
تعداد مشاهده مقاله 134992
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 133689
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 23 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 101 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
درصد پذیرش 11 %