اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 692
تعداد پذیرش 92
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 557
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 413

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 467
تعداد مشاهده مقاله 252797
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 169117
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 22 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
درصد پذیرش 13 %