اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 464
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 379
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 283

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 412
تعداد مشاهده مقاله 87126
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 102095
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 22 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 104 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 11 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
درصد پذیرش 11 %