اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 750
تعداد پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش 602
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 443

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 481
تعداد مشاهده مقاله 293891
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 221000
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 22 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
درصد پذیرش 14 %