اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 643
تعداد پذیرش 84
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 517
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 380

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 457
تعداد مشاهده مقاله 157706
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 148385
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 23 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 99 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
درصد پذیرش 13 %