فصلنامه سیاست علم و فناوری به رتبه کیو۱ مجلات علوم اجتماعی دست یافت

در آخرین ضریب تاثیر مجلات علمی که توسط پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) برای سال ۱۳۹۷ منتشر شده است،‌ فصلنامه سیاست علم و فناوری با ضریب تاثیر ۰.۷۵۰ به رتبه Q1 مجلات علوم اجتماعی راه یافت. این در حالیست که میانگین ضریب تاثیر مجلات علوم اجتماعی برابر ۰.۲۹۰ بوده است. گفتنیست این مجله تنها مجله علمی حوزه مدیریت فناوری است که در این دسته بندی، در رتبه Q1 قرار دارد.