سیاست‌های هدایت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک ابزار کارآمد برای تأمین منابع مالی و انتقال فناوری شناخته شده و رقابت زیادی برای جذب شرکت‌های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. اما تجارب کشورهای در حال توسعه، نشانگر آن است که تأثیرات مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد و برای ارتقاء بهره‌وری و توسعه توانمندی‌های فناورانه داخلی، هماهنگی سیاست‌های FDI و سیاست توسعه صنعتی از طریق تعامل هدفمند مستمر و پرتراکم میان شرکت‌های چندملیتی و نظام‌های تولیدی و یادگیری نوآوری کشور میزبان ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تحولات اخیر آن، نظریات مهم FDI که توضیح می‌دهند چرا بنگاه‌ها دست به FDI می‌زنند مورد بحث قرار می‌گیرد. برخی رویکردهای نظری جدید بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاری خارجی نه فقط به منظور بهره‌برداری از توانمندی‌های فناورانه در دیگر کشورها بلکه به عنوان یک ابزار مهم توسعه توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های سرمایه‌گذار عمل می‌کند. لذا کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کنند سهم بیشتری از این نوع FDI که پیوندهای وسیع‌تری با بازیگران نظام نوآوری آنها برقرار کنند را جذب نمایند. همچنین حمایت از بین‌المللی شدن شرکت‌ها ( و به بیان دیگر صدور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در کنار سیاست‌های جذب FDI بیشتر مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در انتها نیز یکی از نمونه‌های مهم FDI طی سال‌های اخیر در کشور (شرکت ایرانسل) از منظر سیاست‌های مرتبط با توسعه توانمندی‌های فناورانه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policies for Enhancing Foreign Direct Investment Toward Technology Development

نویسندگان [English]

  • Mohamad Sadegh Saremi 1
  • Amir Zakery 2
1 Research Fellow, Technology Studies Institute, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Foreign direct investment has been known as one of the most effective tools for financing and technology transfer and so there is a huge competition for attracting multinational companies among developing countries. However, the current situation indicates that the positive effects of FDI do not automatically occur. To enhance the productivity and development of domestic technology capabilities, FDI policies should be aligned with national industrial policies. A continuous and targeted engagement between multinational corporations and the manufacturing and learning systems of host country are essential.
In this paper, while exploring recent literature of FDI, main FDI theories that explain why it takes place are discussed. Some new theoretical approaches state that foreign investment not only serves the purpose of exploiting technological capabilities in other countries, but also serves as an important tool for developing the technological capabilities of foreign investors; so developing countries try to attract more share from this kind of FDI which sets wider linkages with their innovation system. Also, internationalization policies (Outward FDI) has recently received more attention from developing countries. Finally, one of the important recent cases of FDI in the country (Irancell Company) has been examined from the perspective of policies related to the development of technological capabilities by foreign investment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • oreign Direct Investment
  • Technology Spillover
  • International Business
  • Technology Policy
[1] Turner, L. (1974). Multinational companies and the Third World. The World Today, 30(9), 394-402.
[2] Hall, BH. (2010). Patents and Patent Policy, 1-26.
[3] Görg, H., & Greenaway, D. (2004). Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?. The World Bank Research Observer, 19(2), 171-197.
[4] UNITED NATIONS. (2007). World Investment report.
[5] UNCTAD. (2018). Investment and new industrial policies.
[6] Klimek, A. (2011). Greenfield foreign direct investment versus cross-border mergers and acquisitions: the evidence of multinational firms from emerging countries. Eastern European Economics, 49(6), 60-73.
[7] Dunning, J. H. (1980). Toward an eclectic theory of international production: Some empirical tests. Journal of international business studies, 11(1), 9-31.
[8] Vernon, R. (1979). The product cycle hypothesis in a new international environment. Oxford bulletin of economics and statistics, 41(4), 255-267.
[9] Dunning, J. H. (1987). Theory toward an eclectic production : of international tests some empirical. J Int Bus Stud, 19(1), 12-23.
[10] Portal, D. (2005). Globalization of R&D and developing countries. Proceedings of the Expert Meeting, Geneva, 24-26 January 2005, p. 26.
[11] Liu, M. C., & Chen, S. H. (2012). MNCs’ offshore R&D networks in host country's regional innovation system: The case of Taiwan-based firms in China. Research Policy, 41(6), 1107-1120.
[12] Athreye, S., & Cantwell, J. (2007). Creating competition?: Globalisation and the emergence of new technology producers. Research Policy, 36(2), 209-226.
[13] Guimón, J. (2013). National policies to attract R&D-intensive FDI in developing countries. Policy Brief, The Innovation Policy Platform. Washington, DC: World Bank.
[14] Blomstrom, M., Globerman, S., & Kokko, A. (1999). The determinants of host country spillovers from foreign direct investment: review and synthesis of the literature (No. 502). Stockholm School of Economics.
[15] Spencer, J. W. (2008). The impact of multinational enterprise strategy on indigenous enterprises: Horizontal spillovers and crowding out in developing countries. Academy of Management Review, 33(2), 341-361.
[16] Todo, Y., Zhang, W., & Zhou, L. A. (2009). Knowledge spillovers from FDI in China: The role of educated labor in multinational enterprises. Journal of Asian Economics, 20(6), 626-639.
[17] Carl, F. F., & Patrick, F. (2008). FDI Spillovers In An Emerging Market: The Role Of Foreign Firms’ Country Origin Diversity And Domestic Firms’ Absorptive Capacity. Strateg Manag J., 37(1), 116-32.
[18] DIMELIS*, S. P. (2005). Spillovers from foreign direct investment and firm growth: Technological, financial and market structure effects. International Journal of the Economics of Business, 12(1), 85-104.
[19] Branstetter, L. (2006). Is foreign direct investment a channel of knowledge spillovers? Evidence from Japan's FDI in the United States. Journal of International economics, 68(2), 325-34420.
[20] Urata, S., & Lall, S. (Eds.). (2003). Competitiveness, FDI and technological activity in East Asia. E. Elgar Pub.
[21] Kiyota, K., & Urata, S. (2008). The role of multinational firms in international trade: the case of Japan. Japan and the World Economy, 20(3), 338-352.
[22] Lall, S., & Teubal, M. (1998). “Market-stimulating” technology policies in developing countries: A framework with examples from East Asia. World development, 26(8), 1369-1385.
[23] Konara, P., Ha, Y. J., McDonald, F., & Wei, Y. (2015). Introduction: the rise of multinationals from emerging economies—achieving a new balance. In The Rise of Multinationals from Emerging Economies (pp. 1-6). Palgrave Macmillan, London.
[24] Welch, L. S., & Luostarinen, R. (1988). Internationalization: evolution of a concept. Journal of general management, 14(2), 34-55.
[25] Calof, J. L., & Beamish, P. W. (1995). Adapting to foreign markets: Explaining internationalization. International business review, 4(2), 115-131.
[26] Reid, S. D. (1981). The decision-maker and export entry and expansion. Journal of international business studies, 12(2), 101-112.
[27] Zain, M., & Ng, S. I. (2006). The impacts of network relationships on SMEs' internationalization process. Thunderbird international business review, 48(2), 183-205.
[28] El Makrini, H. (2015). How does management perceive export success? An empirical study of Moroccan SMEs. Business Process Management Journal, 21(1), 126-151.
[29] McDougall, P. P., & Oviatt, B. M. (2000). International entrepreneurship: the intersection of two research paths. Academy of management Journal, 43(5), 902-906.
[30] Salim, A., Razavi, M., Radfar, R., Ghaffari, F., & Afshari-Mofrad, M. (2018). Assessing the Effects of Foreign Direct Investment on Technology Spillovers to Subsidiaries in Iran. Journal of Science and Technology Policy, 10(2), 47-56. {In Persian}.
[31] Kamali Seraj, B., Bamdad Soofi, J., & Elyasi, M. (2015). The Effects of MNCs Foreign Direct Investment on the Development of Iran’s Mobile Industry, 3(1), 9-29. {In Persian}.
[32] Guimon J. (2009). Government strategies to attract R&D-intensive FDI. J Technol Transf., 34, 364-79.
[33] Guimon J. (2007). National policies to attract R&D-intensive FDI; The case of Spain and Ireland.
[34] Salim, A., Razavi, M. R., Radfar, R., Ghaffari, F., & Afshari-Mofrad, M. (2018). Assessing the Effects of Foreign Direct Investment on Technology Spillovers to Subsidiaries in Iran. Journal of Science and Technology Policy, 10(2), 47-55. {In Persian}.