سیاست‌های علم و فناوری برای تقویت نظام‌های منطقه‌ای نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهران

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

رویکرد نظام منطقه‌ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه‌ای در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تأثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه‌ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای مؤثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره‌برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه‌ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست‌های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان‌های مختلف کشور پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science, Technology and Innovation Policies to Strengthen Regional Innovation Systems

نویسندگان [English]

  • Parisa Riahi 1
  • Hassan Danaee Fard 2
1 Ph.D in Science & Technology Policy-Making; Ministry of Cooperatives, Labour and Social Wellfare; Tehran, Iran
2 Pofessor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Regional innovation system (RIS) is one of the complementary approaches to innovation systems. Due to increase of regional imbalances and inequalities, RIS have recently attracted prominent attention of policy makers. Every region has its unique characteristics that affect economic transformation and evolution. Therefore, national policy mix is not sufficient to address specific regional needs. So, policy-makers should consider socio-economic factors and institutional settings beside knowledge exploration and exploitation systems in regional level. According to innovation systems literature, this article attempts to introduce fundamental concepts of RIS, most known typologies of regions and, appropriate RIS policies. In addition, a case study of RIS in provinces of Iran is discussed in the end of this article.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Innovation System
  • Science and Technology Policy
  • Typology of Regions
  • Change of Development Path
  • Provinces of Iran
[1] Marshall, A. (1890). Some Aspects of Competition. The Address of the President of Section F--Economic Science and Statistics--of the British Association, at the Sixtiet Meeting, held at Leeds, in September, 1890. Journal of the Royal Statistical Society, 53(4), 612-643.
[2] Porter, M. E. (1990). The Competitive Adventage of Nations. New York: The Free Press.
[3] Saxenian, A. (1991). The origins and dynamics of production networks in Silicon Valley. Research Policy, 20(5), 423-437.
[4] Boschma, R., & Martin, R. (2010). The Aims and Scope of Evolutionary Economic Geography.
[5] Cooke, P. (1992). Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe. Geoforum, 23(3), 365-382.
[6] Storper, M. (1997). The Regional World: Territorial development in a global economy. New York: Guilford Press.
[7] Boschma, R. A. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61-74.
[8] Tödtling, F., & Trippl, M. (2011). Regional Innovation Systems. In Cooke, P., Asheim, B. T., Boschma, R., Martin, R., Schwartz, D., & Todtling, F. (Eds.). Handbook of Regional Innovation and Growth, (pp. 455-466). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
[9] Metcalfe, J. S., Foster, J., & Ramlogan, R. (2006). Adaptive economic growth. Cambridge Journal of Economics, 30(1), 7-32.
[10] Boschma, R., & Martin, R. (2010). The handbook of evolutionary economic geography. Edward Elgar Publishing.
[11] David, P. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. The American Economic Review, 75(2), 332-337.
[12] Uyarra, E., & Flanagan, K. (2013). Reframing regional innovation systems: Evolution, complexity and public policy. Re-framing Regional Development, London: Routledge.
[13] Maskell, P., & Malmberg, A. (2007). Myopia, knowledge development and cluster evolution. Journal of Economic Geography, 7(5), 603-618.
[14] Isaksen, A., Tödtling, F., & Trippl, M. (2018). Innovation policies for regional structural change: Combining actor-based and system-based strategies. Isaksen, A., Tödtling, F., & Trippl, M. In New Avenues for Regional Innovation Systems-Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons, (pp. 221-238). Springer, Cham.
[15] Gertler, M. S. (2004). Manufacturing culture: The institutional geography of industrial practice. Oxford University Press.
[16] Rallet, A., & Torre, A. (2005). Proximity and Localization. Regional Studies, 39(1), 47-59.
[17] Khodadad_Hosseini, S. H., Riahi, P., & Nouri, M. (2012). Promotion of innovation in developing countries: Study of economic development plans of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 4(3), 101-116. {In Persian}.
[18] Tödtling, F., & Trippl, M. (2016). How do firms acquire knowledge in different sectoral and regional contexts. PART I THEORETICAL APPROACHES AND CONCEPTS, 142.
[19] Hajihoseini, H., Mohammadi, M., Abbasi, F., & Elyasi, M. (2011). Analysis of iranian innovation system's governance based on innovation policy making cycle. Journal of Science and Technology Policy, 4(1), 33-48. {In Persian}.
[20] Broekel, T., & Brenner, T. (2007). Measuring Regional Innovativeness: A Methodological Discussion and an Application to One German Industry. Jena Economic Research Paper, (2007-065).
[21] Cooke, P. N., Heidenreich, M., & Braczyk, H.-J. (1998). Regional innovation systems: the role of governance in a globalized world. Routledge.
[22] Asheim, B. T. (2007). Sistemas regionales de innovación y bases de conocimiento diferenciadas: un marco teórico analítico. Sistemas regionales de innovación: nuevas formas de análisis y medición, 65-89.
[23] Tödtling, F., & Trippl, M. (2004). One size fits all? Towards a differentiated policy approach with respect to regional innovation systems. Regionalization of Innovation Policy – Options and Experiences. Berlin.
[24] Cooke, P., & Leydesdorff, L. (2006). Regional development in the knowledge-based economy: The construction of advantage. The journal of technology Transfer, 31(1), 5-15.
[25] Cooke, P. (1998). Introduction: origins of the concept. In Regional innovation systems.
[26] Isaksen, A., & Trippl, M. (2016). Path development in different regional innovation systems: A conceptual analysis. In Parrilli, M. D., Fitjar, R. D., & Rodriguez, A. (Eds.). Innovation drivers and regional innovation strategies (pp. 66–84). London: Routledge.
[27] Dawley, S. (2014). Creating new paths? Offshore wind, policy activism, and peripheral region development. Economic Geography, 90(1), 91-112.
[28] Isaksen, A., & Karlsen, J. (2013). Can small regions construct regional advantages? The case of four Norwegian regions. European Urban and Regional Studie, 20(2), 243-257.
[29] Monsson, C. K. (2014). Development without a metropolis: Inspiration for non-metropolitan support practices from Denmark. Local Economy, 29(4-5), 295-308.
[30] Riahi, P. (2013, Nov.). Typology of Regional Innovation Behavior in the Shade of Broad Approach to Innovation Systems: Case of the Provinces of Iran. (Unpublished doctoral dissertation). Tehran: Tarbiat Modares University. {In Persian}.