کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
دلالت‌‌های رویکرد قابلیت‌‌های انسانی در آموزش‌‌ عالی: روش فراترکیب

دوره 16، شماره 3، آبان 1402، صفحه 55-76

10.22034/jstp.2023.11364.1664

سمیه ملک مکان؛ محمد ابویی اردکان؛ وحید محمودی


ویژگی‌ها و چالش‌های مرجعیت علمی ایران از منظر سرآمدان

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 29-40

10.22034/jstp.2022.13956

رضا حافظی؛ فرشته میرزارسولی؛ میترا امین‌لو


مدل‌سازی اجرای طرح مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی ایران با رویکرد تفسیری-ساختاری

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 75-92

10.22034/jstp.2022.13943

رضا نقی زاده؛ احمد برومند کاخکی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی


تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.3.539488

مریم قائدی؛ مهرداد مدهوشی؛ نادر رازقی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


تجارب خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 10، شماره 3، مهر 1396

مریم سادات قریشی خوراسگانی


الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 33-43

محمد نیک بین؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ رضا ماحوزی


تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


بررسی و استخراج معیارهای موثر بر رتبه بندی دانشگاه های ایران از منظر اسناد فرادستی

دوره 9، شماره 3، آبان 1395، صفحه 55-70

محمد رضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی


تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، مهر 1387، صفحه 91-102

حسین محمدی دوستدار؛ عبدالحمید میرحسینی