کلیدواژه‌ها = نوآوری
طراحی و تحلیل مدل اثرگذاری بوم‌‌سازگان نوآوری

دوره 16، شماره 3، آبان 1402، صفحه 23-38

10.22034/jstp.2023.11429.1674

نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


بوم‌سازگان نوآوری یا بوم‌مرز نوآوری؟

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-1

10.22034/jstp.2021.13899

سید سپهر قاضی نوری


واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 55-70

10.22034/jstp.2021.13887

پریسا علیزاده؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ کیارش فرتاش


تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 297-314

بهزاد سلطانی؛ مرضیه شاوردی


هم‌جواری جغرافیایی: ابزاری برای حمایت از نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 315-332

مرضیه شاوردی؛ بهزاد سلطانی


نگاهی تحلیلی به پراکندگی جغرافیایی اختراعات در ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-27

سید کامران باقری؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی؛ صادق پیمانخواه؛ لیلا شفیعی


شکاف در تحلیل‌های سیاست فنّاوری و نوآوری:

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 27-43

ابراهیم سوزنچی کاشانی