کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 14
2. واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 55-70

10.22034/jstp.2021.13887

پریسا علیزاده؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ کیارش فرتاش


7. مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

ابراهیم سوزنچی کاشانی


9. تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 297-314

بهزاد سلطانی؛ مرضیه شاوردی


10. هم‌جواری جغرافیایی: ابزاری برای حمایت از نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 315-332

مرضیه شاوردی؛ بهزاد سلطانی


13. نگاهی تحلیلی به پراکندگی جغرافیایی اختراعات در ایران

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 17-27

سید کامران باقری؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی؛ صادق پیمانخواه؛ لیلا شفیعی


14. شکاف در تحلیل‌های سیاست فنّاوری و نوآوری:

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-43

ابراهیم سوزنچی کاشانی