کارویژه های مطلوب واسطه های نوآوری در ارتقاء ظرفیت نوآورانه شرکت های دانش‌بنیان

نویسندگان

استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

حوزه علم، ‌فناوری و نوآوری را می­توان از مهم­ترین و راهبردی­ترین حوزه‌ها در کشور دانست که در سال­های اخیر مورد توجه فراوانی نیز قرار گرفته است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می­تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاری دهد. از اجزاء مهم نظام ملی نوآوری، نهادهای واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه­های مختلف خود، سایر بازیگران نظام (اعم از نهادهای دولتی، ‌دانشگاه­ها، صنایع و بخش خصوصی) را از حالت فعالیت جزیره­ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم­افزای آنها می­شوند. این نوشتار، با معرفی نهادهای واسط به عنوان جزئی مهم از نظام ملی نوآوری، آغاز می­شود و در ادامه به تعریف، بررسی پیشینه و دسته­بندی آثار علمی در این زمینه می­پردازد. سپس مروری بر عناوین نهادهای واسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواهد نمود. در ادامه با استفاده از روش گردآوری داده به صورت انجام مصاحبه و متنی و با استفاده از روش پژوهشی داده‌بنیاد با رویکرد گلیزری (خودجوش و نوظهور)، در نهایت به معرفی دالان واسطه­های نوآوری، به عنوان نوآوری این پژوهش و بیان کارویژه­های مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداخت. حاصل کار، در قالب نموداری از سیر رشد مجموعه‌های دانش­بنیان و کارویژه­های مورد نیاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desired Functions of Innovation Intermediaries for Enhancing Innovational Capacity in Knowledge-Based Firms

نویسنده [English]

  • Hassan Danaeifard
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Science, technology and innovation domain can be known as one of the most important and strategic issues in Iran, which considered a lot specially in the recent years. National innovation system, as a comprehensive outlook for players of this area and their relationships, can help us improve it. Innovation intermediaries are an important part of NIS which make coordinative and synergic relationships among different players of NIS (governmental bodies, universities, industries and private part), which worked as isolated islands before. This article, begins first by introducing innovation intermediary bodies as an important part of NIS, then it follows by definition, scientific literature and a comprehensive classification of previous researches in this area. Then we will present an overview of innovation intermediary institutions in Iran in three branches of government, university and industry. By doing interviews and using related documents, we gathered necessary data for this research and by using a grounded theory method with Glaserian approach (emergent and spontaneous) and as the innovation of this research we finally introduce corridor of innovation intermediaries and explain functions of each of them. The result, is shown in a diagram according the growth path of knowledge based firms and their related functions of innovation intermediaries in each level of their growth.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation intermediaries
  • Innovation
  • Function
  • National Innovation System
  • Technology