دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 55، آذر 1401، صفحه 1-1 
بررسی چالش های آموزشی ، پژوهشی و سازمانیِ اعضای هیأت علمی تازه‌کار دانشگاه قندهار افغانستان

صفحه 1-12

10.22034/jstp.2022.13950

قدرت الله نظری؛ محمود ابوالقاسمی؛ فرنوش اعلامی؛ رضا محمدی چابکی؛ محمد قهرمانی


چالش‌های رشد شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام فاوا

صفحه 41-54

10.22034/jstp.2022.13957

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ محمدصادق صارمی؛ علی اصغر سعدابادی