دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1388 
چگونه مقاله خوبی بنویسیم

صفحه 1-1

سید سپهر قاضی‌نوری؛ سید سپهر قاضی نوری


روشی نوین برای دسته‏بندی هوشمند متون علمی

صفحه 1-15

بابک تیمورپور؛ محمد مهدی سپهری؛ لیلا پزشک


تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری

صفحه 97-111

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی