دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1396 
مفهوم سازی مدل مارپیچ سیاست گذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران

صفحه 31-51

شیوا تاتینا؛ سید سپهر قاضی نوری؛ غلامعلی منتظر؛ سودابه نامدار زنگنه


تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی

صفحه 85-103

محمدامین قانعی راد؛ مریم محمودی؛ حسین ابراهیم آبادی