دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1396 
3. مفهوم سازی مدل مارپیچ سیاست گذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران

صفحه 31-51

شیوا تاتینا؛ سید سپهر قاضی نوری؛ غلامعلی منتظر؛ سودابه نامدار زنگنه


5. همپایی دوسطحی در صنعت ساخت نیروگاه های حرارتی ایران

صفحه 69-83

سید زروان شهرزاد؛ محسن حامدی؛ مهدی محمدی


6. تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی

صفحه 85-103

محمدامین قانعی راد؛ مریم محمودی؛ حسین ابراهیم آبادی