کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
شناسایی و تحلیل ارتباط ریسک‌‌ها و ذینفعان در پیاده سازی دولت الکترونیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-53

10.22034/jstp.2022.13927

هدی بادوام؛ احسان‌اله اشتهاردیان؛ حمید حکمیان؛ هانی اربابی


یادگیری الکترونیکی: روایت دگردیسی فناورانه در عرصه آموزش

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-36

غلامعلی منتظر؛ طیبه گشول دره‌سیبی


سناریونگاری آینده آموزش‌عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 47-68

غلامعلی منتظر؛ نگار فلاحتی


محتوا کاوی اسناد ملی فناوری اطلاعات درایران

دوره 7، شماره 4، مهر 1393، صفحه 47-68

غلامعلی منتظر؛ شادی ضیغمی


دیدگاه‌های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه‌بندی دیدگاه‌های خبرگان

دوره 4، شماره 2، دی 1390، صفحه 57-74

ابوالفضل کزازی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امیر ناظمی


نقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکت‌های الکترونیک ایران

دوره 3، شماره 1، آبان 1389، صفحه 29-44

سید محمود زنجیرچی؛ لعیا الفت