روستای الکترونیک؛ رهیافت مبتنی بر فناوری اطلاعات در سیاست‌گذاری مدیریت روستایی

نویسنده

چکیده

رهیافت مبتنی بر فناوری اطلاعات در سیاست‌گذاری توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در مناطق روستایی با هدف تسهیل فرایند خدمت رسانی و ارتقاء شاخص های رفاهی، آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت توسعه روستایی است که از واپسین سال‌های هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان و کارگزاران توسعه روستایی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته و با ورود بشر به هزاره سوم که از آن با عنوان عصر اطلاعات1 و دنیای مجازی و شبکه ای یاد می کنند، شتاب بیشتری یافته است. با توجه به اهتمام جدی دولت ها به توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و تعریف چشم انداز و راهبردهای روشن در برنامه های توسعه و اهمیت بیش از پیش موضوع از بعد نظری، در این مقاله تلاش شده با طراحی یک الگوی سه سطحی، فرایند گذار از الگوی سنتی توسعه روستایی به الگوی نوین توسعه تبیین گردد. امید است طرح این موضوع بتواند خوانندگان را بیشتر با موضوع آشنا نموده و بستر پژوهش های بنیادی و کاربردی جدیدی را در حوزه مطالعات روستایی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E–Village IT–Base Approach in Rural Development Management

نویسنده [English]

  • Nour Mohammad Yaghoubi
چکیده [English]

E Development and application of IT in rural areas in order to facilitate the service process and promote the welfare indexes, is the starter of a new phase in the life of rural development management. It has been considered by the theorists and directors of rural development in many countries since the last years of second millennium and it has been more accelerated by the entrance of human being to the third millennium, which is called “the information age” and “virtual and network world”. According to the serious attention of the governments to IT-based rural development and the introduction of the vision and obvious strategies in developmental programs and the increasing importance of the subject from the theoretical aspect, this research tries to design a model with three levels to explain the transition process of the traditional model of rural development to the modern model. It is expected that this model would be able to introduce the subject much more to the readers and provides the context of new fundamental and applied researches in the field of rural studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Rural Development Management
  • E-Village
  • Policy Making
  • Information age