محتوا کاوی اسناد ملی فناوری اطلاعات درایران

نویسندگان

دانشیار بخش مهندسی فناوری اطلاعات ؛دانشکده فنی و مهندسی ؛دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده و بهره‌برداری از مزایای فناوری اطلاعات برای همه کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت ویژه‌ای یافته است. در اختیار داشتن مجموعه‌ای از سیاست‌های قانونی و اجرایی در این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در حرکت جهشی کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از آنجا که اسناد، همواره یکی از مهم‌ترین خروجی‌های هر فرایند سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند، در این مقاله تلاش شده است با شناسایی، گردآوری و تحلیل محتوای اسناد ملی فناوری اطلاعات در یک دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف، هم‏پوشانی‌ها و تعارضات این اسناد مشخص شده و نتایج حاصل از آن مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده قرار گیرد. بدین لحاظ محتوای 13 مورد از مهم‌ترین اسناد ملی مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اهمیت جامع‌نگری در فرایند سیاست‌گذاری، در تجزیه و تحلیل و مقایسة اسناد با یکدیگر، از رویکرد STEEPLV استفاده شده است که تمامی عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاستی، قانونی و ارزشی را در بر‌می‌گیرد. محتواکاوی اسناد نشان می‌دهد یکپارچگی میان اسناد در خصوص تمرکز بر توسعه منابع انسانی یا مدیریت آن، تولید محصولات سخت‌ افزاری یا نرم‌افزاری، استانداردهای داخلی یا بین‌المللی، ایجاد فناوری ملی یا توسعه فناوری یا تبادل دانش و فناوری و نیز مرجع سیاست‌گذار در حوزه فناوری اطلاعات، حفظ نشده است. ضمن اینکه توجه به اسناد پیشین، تامین مالی سیاست‌ها و موضوعات زیست‌محیطی، در بسیاری از اسناد، مغفول مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Mining of Iran’s National Information Technology Documents

نویسنده [English]

  • GholamAli Montazer
Associate Professor, Department od Information Technology Eng., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years utilizing Information Technology (IT) has had major advantages in countries’ development plans. Having investigated a set of national policies and action plans from other countries can help Iranian policymakers to propose a proper model for the country. In this paper, first we review the main national IT documents of neighboring countries, then gathering the main 13 Iran’s national IT documents; a few major evaluation criteria have been proposed. To do this choosing the STEEPLV framework, all the documents have been investigated based on the framework’s constructs and the strengths and weaknesses of each document have been emphasized. The results show the main aspects which the policymakers should note in the new national plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Policy Making
  • STEEPLV َApproach
  • National documents