کلیدواژه‌ها = حکمرانی
فرآیند سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-86

حجت‌اله حاجی‌حسینی؛ زهره کریم میان


تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری

دوره 4، شماره 3، مهر 1390، صفحه 33-48

حجت اله حاجی حسینی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد عباسی؛ مهدی الیاسی