کلیدواژه‌ها = سیاست نوآوری
طراحی الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور در شرکتهای دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/jstp.2022.10916.1436

میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار؛ محمد خادمی؛ ایمان اعیانی


الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه نظام وظیفه تخصصی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 33-48

10.22034/jstp.2022.13917

میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ محمد خادمی؛ ایمان اعیانی ثانی


ارزیابی اثر سیاست‌های حمایتی بر گذار شرکت‌های دانش‌بنیان به مرحله رشد

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 37-53

10.22034/jstp.2021.13879

علیرضا اشراقِی؛ سیدایمان میرعمادی؛ محمد وصال


ویژه نامه جامع فصلنامه سیاست علم و فناوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 644-648

علیرضا علی احمدی


سیاست‌های نظام مالکیت فکری با هدف توسعه نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-284

میترا امین لو؛ مرضیه یعقوبی


استفاده از ابزار مقررات‌گذاری برای اجرای سیاست‌های نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 469-480

جواد سلطان‌زاده؛ مهدی الیاسی


چارچوب تدوین برنامه‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 527-542

سید سروش قاضی نوری؛ نیلوفر ردایی


بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-29

10.22034/jstp.2018.10.1.539420

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی


پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 101-116

سید حمید خداداد حسینی؛ پریسا ریاحی؛ مینا نـــوری