الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه نظام وظیفه تخصصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

10.22034/jstp.2022.13917

چکیده

منابع انسانی توانمند یکی از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاه‌‌ها محسوب می‌شود. از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه شده که دولت‌‌ها ایزارهای سیاستی را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصی بکارگیرند. لذا طراحی الگوی سیاستی برای حمایت دولت از نیروی انسانی توانمند در شرکت‌‌های دانش‌ینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بمنظور طراحی این الگوی سیاستی در ایران، مطالعه موردی برنامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش‌ینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. روش گردآوری داده‌‌ها مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق، طراحی سیاست مبتنی بر ارایه نظام شناسایی و ارزیابی متمایز برای افراد و شرکت‌‌های مشمول سیاست لازم است در سایر سیاست­ها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشمولان طرح با استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابی خصوصی و شبکه داوران و مشاوران فنی تقویت گردد. به علاوه ایجاد هماهنگی بین بخشی در بدنه دولت و حاکمیت با طراحی نظام حکمرانی مناسب و استفاده از زیرساخت‌‌های فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستی مورد بررسی خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Policy Model for Supporting Innovative Human Resources of Knowledge-based Companies in the Specialty Duty System Facility Program

نویسندگان [English]

  • meysan narimani 1
  • Mohammad Sahebkar Khorasani 2
  • Mohammad Khademi 2
  • Iman Ayani Sani 3
1 Assistant Professor, Technology Studies Institute, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Technology Studies Institute, Tehran, Iran.
3 Master of Business Administration, Sharif University of Technology,Tehran, Iran
چکیده [English]

Empowered human resources are one of the most important factors in the development of innovation in enterprises. In terms of innovation policy studies, governments use policy tools, especially in private businesses, to improve innovative performance. Designing a policy model is very important for government support for capable human resources in knowledge-based companies. In order to design this policy model in Iran, a case study of the knowledge-based specialized duty system facility program has been on the agenda in this research. The data collection method was semi-structured qualitative interview and the content analysis method was used to analyze the data. Based on the proposed model in this research
Designing a policy based on providing an identification and evaluation system for individuals and companies needs to be considered in other policies. Strengthen the project development framework and performance monitoring model of applicants using intermediary institutions such as private brokers and specialists and technical consultants. Also, establishing coordination in the body of government and governance with the design of an appropriate governance system and the use of technological infrastructure will have a serious impact on the evolution of the policy model.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Human Resources
  • Knowledge-based Company
  • Innovation Policy
  • Public Service System