طراحی الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور در شرکتهای دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری تهران

2 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری تهران ایران

3 پژوهشکده مطالعات فناوری

4 کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

10.22034/jstp.2022.10916.1436

چکیده

منابع انسانی توانمند یکی از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاه‌‌ها محسوب می‌شود. از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه می‌شود دولت‌‌ها ایزارهای سیاستی را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصی بکارگیرند. لذا طراحی الگوی سیاستی برای حمایت دولت از نیروی انسانی توانمند در شرکت‌‌های دانش‌ینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بمنظور طراحی این الگوی سیاستی در ایران، مطالعه موردی برنامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش‌ینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. روش گردآوری داده‌‌ها مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق، طراحی سیاست مبتنی بر ارایه نظام شناسایی و ارزیابی متمایز برای افراد و شرکت‌‌های مشمول سیاست لازم است در سایر سیاستها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشمولان طرح با استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابی خصوصی و شبکه داوران و مشاوران فنی تقویت شود. به علاوه ایجاد هماهنگی بین بخشی در بدنه دولت و حاکمیت با طراحی نظام حکمرانی مناسب و استفاده از زیرساخت‌‌های فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستی مورد بررسی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a policy model for supporting Innovative human resources in knowledge-based companies (Case study of the Specialty Duty System Program)

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani 1
  • Seyed Mohammad Sahebkar khorasani 2
  • mohammad khademi 3
  • iman ayani 4
1 Assistant Professor Technology Studies Inistitute TSI Tehran Iran
2 Technology Studies Institute TSI Tehran Iran
3 technology studies institute
4 Master of Business Administration, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Empowered human resources are one of the most important factors in the development of innovation in enterprises. In terms of innovation policy studies, governments use policy tools, especially in private businesses, to improve innovative performance. Designing a policy model is very important for government support for capable human resources in knowledge-based companies. In order to design this policy model in Iran, a case study of the knowledge-based specialized duty system facility program has been on the agenda in this research. The data collection method was semi-structured qualitative interview and the content analysis method was used to analyze the data. Based on the proposed model in this research
Designing a policy based on providing an identification and evaluation system for individuals and companies needs to be considered in other policies. Strengthen the project development framework and performance monitoring model of applicants using intermediary institutions such as private brokers and specialists and technical consultants. Also, establishing coordination in the body of government and governance with the design of an appropriate governance system and the use of technological infrastructure will have a serious impact on the evolution of the policy model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative human resources
  • knowledge-based company
  • innovation policy
  • public service system