نویسنده = محمدرضا آراستی
تکوین توانمندی طراحی پایه در شرکت مپنابویلر به‌‌عنوان یک بنگاه یکپارچه‌ساز دیرآمده

دوره 13، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-18

10.22034/jstp.2020.12.4.1224

محمدرضا آراستی؛ مهدی خالقی؛ آزیتا کرمی پور؛ علیرضا اصلانی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


اولویت‌گذاری حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 119-133

سید مهدی فاطمی؛ محمدرضا آراستی


طراحی مدلی برای ارزیابی فناوری در گستره شبکه زنجیره تأمین یک بنگاه مادر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 41-55

محمدرضا آراستی؛ احمد کریم‌پور کلو؛ بزرگمهر فیروزفر


فرآیند شکست شبکه‎های نوآوری: رویکرد پایه دانش

دوره 7، شماره 4، مهر 1393، صفحه 89-106

هادی نیلفروشان؛ محمدرضا آراستی