ارتباط میان راهبرد فناوری و راهبرد کلان در سطح شرکت‌های دارای کسب و کار متنوع

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به موضوع راهبرد فناوری و ارتباط آن با راهبرد کلان در شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع می‌پردازد. در دو دهه گذشته، هم‌راستایی راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار، یکی از محورهای مهم پژوهشی را در دو حوزه راهبردی و مدیریت فناوری به خود اختصاص داده است. تمرکز این تحقیقات بیش‌تر بر بنگاه‌های دارای کسب و کار واحد بوده و در همین خصوص چارچوب‌ها، مدل‌ها و ابزارهای تصمیم‌گیری مختلفی توسعه یافته و به‌وسیله شرکت‌ها به‌کار گرفته شده‌اند. علی‌رغم این‌که شرکت‌های دارای کسب و کارهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند و به دلیل برخورداری از دارایی‌های فناورانه مختلف، نیازمند برنامه جامع و کلان راهبردی در زمینه فناوری هستند، تعداد اندکی از پژوهش‌ها به این موضوع پرداخته‌اند و خلأ وجود چارچوبی نظری در این زمینه، احساس می شود. هدف این مقاله دستیابی به چارچوب اولیه بر مبنای مطالعه ادبیاتی و بر اساس رویکرد قیاسی، با استفاده از روش تحلیل محتوی است. به همین منظور ده‌ها منبع در زمینه‌های راهبرد فناوری، مدیریت فناوری، مدیریت شرکت‌های مادر و راهبرد تنوع بررسی شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مفهوم راهبرد فناوری در سطح شرکت‌های مادر (گروه) به وسیله صاحب‌نظران دو حوزه راهبرد و مدیریت فناوری پذیرفته شده و ضرورت ارتباط آن با راهبرد کلان این شرکت‌ها ، تأکید شده است. در این تحقیق همچنین مؤلفه‌های راهبرد فناوری در سطح گروه و نحوه شکل‌گیری آن مبتنی بر راهبرد کلان گروه ، شناسایی و تبیین شده و بر همین اساس چارچوب نظری اولیه پیشنهاد شده است که می‌تواند مبنایی برای مطالعات بعدی در این حوزه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The linkage of Technology Strategy and Overall Strategy in Multi Business Diversified Groups

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Arasti 1
  • Mahdi Khaleghi 2
  • Javad Noori 3
1 Assistant Prof., Sharif University of Technology.Tehran,Iran
2 MBA, Malek-ashtar University of Technology.Tehran,Iran
3 ph.D Candidate, Sharif University of Technology.Tehran,Iran
چکیده [English]

This article concerns technology strategy and its linkage with overall strategy in multi-business diversified groups. In the last two decades, the alignment of technology strategy and business strategy has been one of the important issues in the field of strategy and technology management. The most majority of researchers are concentrated on single companies through which different frameworks, models & decision support tools have been developed and widely utilized by industries. Although multi-business and diversified groups play an important role in global and national economics and need a comprehensive and overall plan to manage their diversified technological assets, there are few researches which discuss Corporate Level Technology Strategy (CLTS). The main aim of this study is to investigate the linkage of CLTS with corporate strategy in a diversified company. Having reviewed related fields of literature, based on a deductive approach and content analysis method, the concept of technology strategy at the corporate level has been clarified and the necessity of its linkage with corporate strategy has been pointed out. A new framework has been finally proposed to show how technology strategy and overall strategy is aligned at the corporate level, which can be served as a conceptual model in further researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate level technology strategy
  • Muli-Business Groups
  • Diversification Strategy
  • Theoretical framework
  • content analysis