دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 58، تیر 1402، صفحه 1-134 
تحلیل عوامل مؤثر بر انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن ‌همراه در ایران

صفحه 41-58

10.22034/jstp.2023.11271.1632

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ محمد صادق خیاطیان؛ نیما رحیمی سالکده


شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای سیاستی ارتقا سلامت بوم‌سازگان کارآفرینی

صفحه 79-96

10.22034/jstp.2023.11295.1643

مهسا رجب زاده؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ محسن مطیعی