کلیدواژه‌ها = سیاست علم و فناوری
الگوی کنشگرمحور تحلیل تعارضات بین سازمانی: موردپژوهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 35-50

10.22034/jstp.2023.11246.1625

میثم نریمانی؛ سید محمد حسین شجاعی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


سیاست‌های علم و فناوری برای تقویت نظام‌های منطقه‌ای نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 193-208

پریسا ریاحی؛ حسن دانایی فرد


ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی

دوره 2، شماره 3، دی 1388، صفحه 61-75

حبیب‌الله طباطبائیان؛ مهدی فاتح راد؛ سید محمدحسین شجاعی