ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه شریف، تهران، ایران

چکیده

چگونگی طرح‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش‌ها در گام‌های مختلف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی از جایگاهی ویژه در کارامدی نظام‌های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارزیابی سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور، گامی اولیه را در بنیادی‌ترین لایه‌ این مراحل، یعنی سیاست‌گذاری پژوهش، برداشته است. ارزیابی این مراکز تحقیقاتی، بر روش خود ارزیابی در کنار بازدیدهای حضوری و مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته مبتنی بوده و در بیست مرکز تحقیقاتی تابع دستگاه‌های اجرایی کشور انجام شده است.1 در این مقاله پس از تشریح مبانی نظری ارزیابی سیاست‌ها و با نگاه به سیاست‌های اجرایی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی، بر روش، فرایند و نتایج ارزیابیِ انجام‌شده مروری صورت می‌گیرد و در پرتو آن پیشنهادهایی برای کارایی و اثربخشی بیش‌تر ارزیابی سیاست‌ها در حوزه پژوهش ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Implementation of Science and Technology Policies in Public and Ministries’ Research Centers

نویسندگان [English]

  • Habibolah Tabatabaeian
  • Mahdi Faatehraad
  • seyed Mohammdhossein Shojaei
Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The way of designing, organizing and coordinating research activities in the policy making, planning, execution and evaluating stages holds a prominent situation leading to efficiency of national science, technology and innovation system. In accordance with a national law, master policy making and planning office of the president deputy of scientific and technological affairs, has evaluated science and technology policies notified to research institute affiliated with ministries and public organizations and has tried to take steps in the most fundamental layer of the subject regarding research policy making. To evaluate these institutes, self–assessment method have been selected and completed with site survey and semi–structured interviews. In this article, first the theoretical basis has been explained and regarding notified science and technology policies, the method, process and assessment results have been reviewed, then some proposals have been presented for more qualified evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy evaluation
  • Science and technology policy
  • Research centers