کلیدواژه‌ها = فناوری
جستاری در اخلاق فناوری، پیشنهاد چارچوبی برای تحلیل

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 69-82

امیر حسین خالقی


بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران

دوره 3، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 1-19

لعیا الفت؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری؛ سید سروش قاضی نوری


مدل بومی بلوغ دولت سیار

دوره 3، شماره 2، دی 1389، صفحه 46-64

فاطمه ثقفی؛ فاطمه ناصر اسلامی؛ معصومه علیجربان


شناسایی و رتبه‌بندی موانع توسعه سامانه ملی خرید و فروش فناوری (فن‌بازار) در ایران

دوره 3، شماره 1، آبان 1389، صفحه 99-121

سید احمد رضا علائی طباطبائی؛ مسعود موحدی


تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 97-111

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی