بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران

نویسندگان

دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

استراتژی فناوری، خصوصا در صنایعی که فناوری‌محور به شمار می‌روند و فناوری نقش مهمی در رقابت‌پذیری آنها دارد، عموما، یکی از مهم‌ترین اجزای جهت‌گیری استراتژیک شرکت‌ها به‌شمار می‌رود. لذا پژوهشگران به ارتباط میان استراتژی فناوری و استراتژی کسب‌وکار شرکت‌ها و اثری که این ارتباط بر عملکرد شرکت‌ها می‌گذارد توجه نموده‌اند. در این تحقیق بر اساس داده‌های یک پیمایش و در چارچوب نظریه پیکربندی به بررسی ارتباط میان این دو استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژی‌های کسب‌وکار تمایز و تمرکز، استراتژی فناوری نقش پشتیبان استراتژی کسب‌وکار و فراهم‌آورنده قابلیت‌های رقابتی لازم را بر عهده دارد و در صورتی که استراتژی فناوری از سازگاری و قوت لازم برای ایفای این نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت‌ها ضعیف خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Investigation of Linkages between Technology Strategy with Business Strategy and Performance in Iran’s Electronics Industry

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat
  • S.M. Arabi
  • Maghsoud Amiri
  • Seyed Soroush Ghazinoory
Candidate of Management, Allame-Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since technology has an essential role in enhancing competitiveness, technology strategy is one of the most important components of a firm’s strategic orientation, especially in technology based industries; so researchers have paid attention to the linkage between technology strategy and business strategy of firms and its performance implications. Based on configuration theory and a survey, this research seeks to empirically investigate the linkage between technology strategy, business strategy and performance in Iran’s electronics industry. The results suggest that technology strategy plays a supportive role to business strategy and it is critical toward creating competitive capabilities especially for focusers and differentiators; and if technology strategy suffers from internal inconsistency problem and/or inconsistency with business strategy then poor business performance is expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Technology
  • Technology strategy
  • Business Strategy
  • Strategic Configuration