نویسنده = فاطمه ثقفی
عوامل موثر بر تقویت روابط در شبکه‌های همکاری از نگاه سرمایه اجتماعی

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2020.12.3.1228

سیدحامد مزارعی؛ فاطمه ثقفی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی‌فرد


مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1390، صفحه 27-40

فاطمه ثقفی؛ بهروز زارعی؛ سید مهدی دیباج


توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش

دوره 3، شماره 3، دی 1389، صفحه 1-13

پیمان اخوان؛ النوش اولیایی؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ فاطمه ثقفی


مدل بومی بلوغ دولت سیار

دوره 3، شماره 3، دی 1389، صفحه 46-64

فاطمه ثقفی؛ فاطمه ناصر اسلامی؛ معصومه علیجربان