نویسنده = غلامعلی منتظر
یادگیری الکترونیکی: روایت دگردیسی فناورانه در عرصه آموزش

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-36

غلامعلی منتظر؛ طیبه گشول دره‌سیبی


به مناسبت دهمین سالگرد انتشار فصلنامه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-1

غلامعلی منتظر


ارزیابی تطبیقی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 31-43

رحیم خانی زاد؛ غلامعلی منتظر


مفهوم سازی مدل مارپیچ سیاست گذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-51

شیوا تاتینا؛ سید سپهر قاضی نوری؛ غلامعلی منتظر؛ سودابه نامدار زنگنه


سناریونگاری آینده آموزش‌عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 47-68

غلامعلی منتظر؛ نگار فلاحتی


محتوا کاوی اسناد ملی فناوری اطلاعات درایران

دوره 7، شماره 4، مهر 1393، صفحه 47-68

غلامعلی منتظر؛ شادی ضیغمی


پیامدهای بازاندیشی در مفهوم نخبگی

دوره 5، شماره 4، دی 1391، صفحه 17-33

غلامعلی منتظر؛ امیر ناظمی؛ محسن موسوی نسب