پیامدهای بازاندیشی در مفهوم نخبگی

نویسندگان

چکیده

در هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از نهادها و سازکارها با موضوع نخبگی و نخبگان ارتباط و تعامل دارند، که در مجموع شکل‌دهنده یک نظام نخبگانی هستند. نظام نخبگانی در مجموع لازم است تا برخوردار از کارکردهای 1) شناسایی، 2) جذب، 3) هدایت، اعم بر آموزش و پرورش، 4) به‌کارگیری، 5) حمایت، 6) تکریم، 7) الگوسازی و 8) نگهداشت باشد. هر یک از کارکردها بر اساس فهم و ادراکی از مفهوم نخبگی و نخبه در سطح جامعه عملیاتی می‌شود. پس این درک عمومی از مفاهیم است که نهادها، ارتباطات میان آنها و ماموریت‌های آنان را شکل می‌دهد. اما رشد و توسعه فهم مبتنی بر مطالعات و تجربیات، بازنگری در این مفاهیم بنیادی را ضروری می‌سازد. در این مقاله بر پایه یک تحلیل سیستمی به بازاندیش در مفهوم نخبه و نخبگی اقدام شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که اصلی‌ترین مشکل در رویکردهای مربوط به نظام نخبگانی، ناشی از فهم متداول از واژه نخبه است، که عمدتا مبتنی بر تیزهوشی و نهایتا استعداد درخشان استوار شده است و به سایر جنبه‌های نخبگی یعنی خبرگی و کنشگری اجتماعی توجهی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Rethinking in Elite Concept

نویسندگان [English]

 • Amir Nazemi
 • Mohsen Mousavinasab
چکیده [English]

There are mechanisms and institutions in every society that are related to elite and elite people issues, and shape an elite system. Overall, elite system must include special functions such as recognition, absorbing (or attracting), conducting (more than education), working, supporting, respecting (or glorification), lifestyle making and maintaining (or keeping). Each of these functions becomes operational based on the perception of a society about the concepts of elite and elite people. In fact, this is the common perception of concepts that shapes institutions, their interrelationships, and their missions. But, the growth and development of that perception, based on studies and experiences, make rethinking about those concepts necessary. In this article, based on a system analysis, the concepts of elite and elite people are reconsidered and rethought. The results indicate that the main problem of approaches to talent systems is caused by common perception of the concept of elite: The perception that is only based on the concepts of giftedness and talent and does not take other aspects of elite concept, such as expertise and social interactions, into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elite System
 • Elite
 • Recognition
 • Attracting
 • Conducting
 • Education
 • Apply
 • Supporting
 • lifestyle Making
 • Maintaining