موضوعات = Science policy
چارچوب «پژوهش پاسخ سریع» در مؤسسات پژوهشی دولتی؛ رویکردی خبره‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/jstp.2023.11143.1562

متین عامری گلستان؛ علی عبدالهی نسب؛ سید محمدحسین شجاعی


طراحی چارچوب ارزیابی مأموریت‌گرا برای مؤسسه‌های سیاست‌پژوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/jstp.2023.11177.1585

قاسم آزادی احمدآبادی؛ مهدیه فرازکیش؛ ساجده عبدی


دلالت‌‌های رویکرد قابلیت‌‌های انسانی در آموزش‌‌ عالی: روش فراترکیب

دوره 16، شماره 3، آبان 1402، صفحه 55-76

10.22034/jstp.2023.11364.1664

سمیه ملک مکان؛ محمد ابویی اردکان؛ وحید محمودی


شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای سیاستی ارتقا سلامت بوم‌سازگان کارآفرینی

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 79-96

10.22034/jstp.2023.11295.1643

مهسا رجب زاده؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ محسن مطیعی


الگوی کنشگرمحور تحلیل تعارضات بین سازمانی: موردپژوهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 35-50

10.22034/jstp.2023.11246.1625

میثم نریمانی؛ سید محمد حسین شجاعی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی