چارچوب «پژوهش پاسخ سریع» در مؤسسات پژوهشی دولتی؛ رویکردی خبره‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر/ گروه سیاست نوآوری و آینده‌پژوهی، پژوهشکده مطالعات فناوری/

2 استادیار گروه سیاست نوآوری و آینده‌پژوهی، پژوهشکده مطالعات فناوری

3 استادیار گروه سیاست نوآوری و آینده‌پژوهی

10.22034/jstp.2023.11143.1562

چکیده

همکاری بین سیاست‌گذاران و پژوهشگران، همواره با یک چالش اصلی روبروست: پژوهش‌های باکیفیت، زمان‌بر هستند، درحالی‌که سیاست‌گذاران نیازمند یافتن پاسخ سؤالات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. به عبارت دیگر، در اکثر مواقع سیاست‌گذاران نمی‌توانند منتظر دریافت بهترین شواهد و یافته‌های پژوهشی برای تصمیم‌گیری باشند. ‌از این‌رو مسئولیت کلیدی پژوهشگران این است که نیاز سیاست‌گذاران را با مجموعه‌ای از شواهد تحقیقاتی به سرعت پاسخ دهند. مؤسسات پژوهشی دولتی، علاوه بر مأموریتی که در گسترش دانش از طریق پژوهش عمیق بر عهده دارند، به دلیل نقش خود در کمک به تصمیم‌سازی، لازم است بتوانند نیازهای پژوهشی فوری سیاست‌گذاران را برای اخذ تصمیمات اثربخش و مبتنی بر شواهد علمی، مرتفع کنند. در همین رابطه، «پژوهش‌ پاسخ سریع»، به عنوان راه‌حلی برای تعامل مؤسسات پژوهشی با سیاست‌گذاران و رفع نیاز فوری آن‌ها به پژوهش پیشنهاد شده است. هدف این پژوهش، شناسایی چارچوبی برای انجام پژوهش پاسخ سریع بود و در آن، نتایج مصاحبه با برخی از خبرگان که دارای تجربه در فضای تعامل بین سیاست و پژوهش بوده‌اند، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، کدگذاری و تحلیل شد. مؤلفه‌های حاصل در این چارچوب، چیستی یا تدقیق تعریف پژوهش پاسخ سریع؛ چراییِ انجام آن و چگونگی شامل پیش‌نیازها و فرایند بودند. پیش‌نیازهای انجام پژوهش پاسخ سریع، در دو دسته سازمانی و فردی، روشن شدند و فرایند در سه مرحله مسئله‌شناسی، راه‌حل‌یابی و ارائه گزارش به دست آمد. پیگیری برای دستورکارگذاری، چالش‌ها و ملاحظات نیز عوامل اثرگذار دیگری هستند که شناسایی شدند و لازم است در ایفای نقش پژوهش پاسخ سریع، مورد توجه قرار‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Rapid Response Research” framework in government research institutes; An expert-oriented research approach

نویسندگان [English]

  • Matin Ameri Golestan 1
  • Ali Abdollahi-Nasab 2
  • Mohammad Hosain Shojaei 3
1 Researcher/ Technology Studies Institute
2 Assistant Professor of Technology Studies Institute
3 Assistant Professor of Technology Studies Institute
چکیده [English]

Collaboration between policymakers and researchers always faces a major challenge: high-quality research takes time, while policymakers need to find answers to their questions in the shortest possible time. In other words, in most cases, policy makers do not have enough time to receive the best evidence and research findings for decision making. Hence, the key responsibility of researchers is to rapidly respond to the needs of policy makers with a synthesis of research evidence. Government research institutes, in addition to their mission of expanding knowledge through in-depth research, due to their role in helping decision-making, it is necessary to be able to meet the urgent research needs of policy makers to make effective decisions based on scientific evidence. In this regard “Rapid response research” has been proposed as a solution for interaction of research institutes with policy makers and to meet their urgent need for research. The purpose of this research was to identify a framework for conducting rapid response research, and in it, the results of interviews with some experts who had experience in the interaction between policy and research, were coded and analyzed using the qualitative method of thematic analysis. The resulting components in this framework, what is or the clarification of the definition of rapid response research; Why to do it and how to include prerequisites and process. The prerequisites for conducting rapid response research, in two organizational and individual categories, were clarified and the process was achieved in three stages of problem identification, solution finding, and report presentation. Follow-up for agenda setting, challenges and considerations are also other influential factors that were identified and need to be taken into consideration in playing the role of rapid response research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapid Response Research
  • Policy Research Gap
  • Policy Research interaction
  • Evidence Based Decision Making
  • Boundary Organizations