کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

دوره 5، شماره 3، مهر 1391، صفحه 87-98

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید سپهر دوست؛ آمنه جامه بزرگی


بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1390، صفحه 41-57

محمود صادقی؛ ابوالفضل رضایی؛ مرتضی شهبازی‌نیا


حفاظت از اختراعات نرم افزاری در ایران

دوره 3، شماره 3، دی 1389، صفحه 13-31

سید کامران باقری؛ مریم توکلی مقدم؛ سعید شوال‌پور؛ حمید عزیزی مرادپور