بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی

نویسندگان

چکیده

آثار دانشگاهی به‌عنوان منبعی حیاتی در توسعه صنعتی جوامع نگریسته می‌شوند. در این میان آن چه که از دیدگاه حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین و شناخت حقوق مربوط به این آثار است. در این مقاله ابتدا حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی تعریف شده؛ در گام دوم عناصر ضروری که برای خلق آثار دانشگاهی نیاز است، از جمله پدیدآورنده، وجود شخصیت حقوقی خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامی و اثر پدیدآمده معرفی گردیده و در انتها سه معیار مهم دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت، که در دانشگاه‌های معروف کشورهای غربی در باب تعیین مالکیت این آثار، مورد استفاده قرار می‌گیرد، در مقایسه با بعضی از دانشگاه‌های ایران، همراه با قوانین موضوعه حقوق مالکیت فکری کشورمان، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Examination of the Ownership of Academic Works

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sadeghi
  • Abolfazl Rezaei
  • Morteza Shahbazi Nia
چکیده [English]

Academic works are considered as a critical source for the technology development of countries. In this article, the intellectual property rights of academic works at universities were, first, defined. In the next stage we examined the essential elements which are needed to create these works including; the creator, a special legal-person on behalf of university, existence of employment contract, and the created work. Also about the ownership of the intellectual property that is created in university, three criteria including work for salary, substantial use of university resources and transfer of ownership contract that are used in famous universities in western countries were introduced. We compared these criteria with what is used in some of Iranian universities along with intellectual property law of Iran and examined legal status of ownership for these works in three positions above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights
  • Academic Works
  • Creator