کلیدواژه‌ها = ارزیابی سیاست
تحلیل و ارزیابی آمیزه سیاست‌های توسعه فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/jstp.2022.11064.1514

مسلم موسوی درچه؛ حسن کریمیان


ارزیابی آمیزه سیاست‌های توسعه فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 55-74

10.22034/jstp.2022.13942

سید مسلم موسوی درچه؛ حسن کریمیان خوزانی


ارزیابی اثر سیاست‌های حمایتی بر گذار شرکت‌های دانش‌بنیان به مرحله رشد

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 37-53

10.22034/jstp.2021.13879

علیرضا اشراقِی؛ سیدایمان میرعمادی؛ محمد وصال


ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 561-578

علی‌محمد سلطانی؛ سید حبیب‌الله طباطباییان


واکاوی عوامل زمینه‌ای شکست سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 599-617

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد


ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی

دوره 2، شماره 3، دی 1388، صفحه 61-75

حبیب‌الله طباطبائیان؛ مهدی فاتح راد؛ سید محمدحسین شجاعی