تحلیل و ارزیابی آمیزه سیاست‌های توسعه فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jstp.2022.11064.1514

چکیده

ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در انتهای سال 1400، حدود 933 مگاوات بوده است. از این میان، قریب به 750 مگاوات تنها در دهه 90 نصب شده است. این مهم نشان‌دهنده تغییراتی در آمیخته ابزارهای سیاستی استفاده شده در توسعه این نوع از انرژی‌های پاک در این دهه دارد. برای شناسایی و تحلیل چنین پیامدی، در این تحقیق ابتدا با بررسی انواع و اقسام سیاست‌های تقنینی، ساختاری و ترویجی شامل قوانین مجلس، مصوبات هیأت وزیران، آیین‌ها و بخش‌نامه‌های دولتی، نوع سیاست‌های به کار برده شده تحلیل گردیده است. سپس «اثربخشی»، «کارایی» و «برابری» هر یک از سیاست‌های مورد استفاده به صورت مجزا و همچنین «سازگاری»، «انسجام»، «جامعیت»، «اعتبار» و «پایداری» آمیخته ابزارهای سیاستی مورد استفاده در هر دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است. این کار با استفاده از نظرسنجی از خبرگان مطرح و صاحب‌نظری صورت پذیرفته است که عمدتاً بیش از 20 سال در این صنعت تخصص و تجربه دارند. در این تحقیق مشخص گردید که از میان حدود 40 سیاست به کار برده شده در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران، سیاست‌های «عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت 20 ساله»، «افزایش تعرفه خرید برق»، «اعلام نرخ‌های متفاوت برای فناوری‌های گوناگون در راستای توجیه‌پذیری اقتصادی»، «دریافت عوارض برق بابت تآمین مالی دولتی»، و «تشکیل ساتبا»، بیشترین تأثیر را بر رشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دهه 90 داشته‌اند. همچنین از میان 15 سیاست برتر در این حوزه، 13 سیاست‌های اقتصادی معطوف به بازار بوده‌اند. همچنین در دهه 90، آمیخته ابزارهای سیاستی که شامل 5 معیار سنجش بوده‌اند، بهبود نسبی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of renewable energy development policy mixes in Iran

نویسندگان [English]

  • Moslem Mosavi Dorche 1
  • Hasan Karimian 2
1 Assistant Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
2 Ph.D Candidate of Management of Technology at Allameh Tababaei University
چکیده [English]

The installed capacity of renewable power plants at the end of 2021 was about 933 MW in Iran. Of these, about 750 MW were installed in the 2020s alone. This is indicative of changes in the policy mix of tools used in the development of this type of energy in this decade. To identify and analyze such an outcome, in this study, firstly, the type of policies used is analyzed by analysis the types of legislative, structural and promotional policies, including parliamentary laws, cabinet approvals and government regulations. Then, the "effectiveness", "efficiency" and "equity" of each of these policies used separately, as well as the "consistency", "coherence", "comprehensiveness", "credibility" and "stability" of the policy tools which used in each period has been evaluated. This has been done using a survey of prominent experts who mainly have more than 20 years of expertise and experience in this industry. In this study, it was found that among about 40 policies used for the development of renewable power plants in Iran, the policies of "concluding a 20-year long-term guaranteed power purchase agreement", "Feed in Tariffs", "announcing different rates for different technologies in order to justify it economically", "System Benefit Charge for government financing", and "formation of SATBA", had the greatest impact on the growth of renewable power plants in the 2020s. Also, among the top 15 policies in this area, 13 economic policies have been market-oriented.

Also in the 2020s, the policy mix of instruments has improved relatively compared to previous periods. With regard to the approval of the document on the development of knowledge-based renewable energy at the national level and the prediction of various policies in it, and of course the implementation of some of them, such as the receipt of electricity fees to provide government financial resources for the purchase of electricity generation from the private sector and its repetition and modification for years After that, as well as the FIT mechanism as 20-year guaranteed PPA and the determine of different and attractive rates for power purchasing from private and foreign investors, and the improvement of the level of renewable energy development policies with the formation of SATBA, the comprehensiveness, compatibility, sustainability and coherence of these policies have improved. It is clear that this issue does not mean the existence of ideal policy conditions for the development of these renewable power plants, but it has improved compared to previous years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Evaluation
  • Policy Mix
  • Energy Transition
  • Renewable Energy
  • Iran