کلیدواژه‌ها = فناوری نانو
تحلیل و بررسی فهم عمومی از فناوری نانو در بین دانشجویان

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22034/jstp.2021.14.2.1347

محمد امین قانعی راد؛ آرمان خالدی؛ شهره نصری


ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 561-578

علی‌محمد سلطانی؛ سید حبیب‌الله طباطباییان


توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران: یک رویکرد مورفولوژیک

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-15

سحر کوثری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ قاسم عمو عابدینی


بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت زنجیره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ایرانی

دوره 4، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 71-86

محمد علی بحرینی زارج؛ فاطمه صالحی یزدی؛ زهرا ابوالحسنی


روشی نوین برای دسته‏بندی هوشمند متون علمی

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-15

بابک تیمورپور؛ محمد مهدی سپهری؛ لیلا پزشک


بررسی آماری وضعیت تولید فناوری و ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف

دوره 1، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-13

سعید امیری؛ نادر نیککام؛ مجید صاحبی‌نژاد


اولویت‌یابی کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1387، صفحه 29-42

منصوره عبدی؛ محمدرضا امین ناصری؛ محتبی شریعتی نیاسر