مطالعه فضای همکاری‌های علمی-فنی شرکت‌های نانو در ایران با استفاده از نظریه شبکه‌های اجتماعی و رجوع به خبرگان

نویسندگان

-

چکیده

هدف این مطالعه شفاف‌سازی فضای همکاری‌های علمی-فنی شرکت‌های نانو در ایران از طریق بررسی کمی روابط شرکت‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و تحلیل وضعیت فعلی آنها است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اطلاعات و آمار محدودی از وضعیت شرکت‌های فناوری پیشرفته در دسترس است. از این رو انجام چنین مطالعاتی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بهینه توسعه فناوری ضروری است. این مطالعه شبکه همکاری تحقیق و توسعه شرکتهای نانو ایران را با استفاده از تئوری شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه با مدیران بیست و چهار شرکت نانو انجام شده تا ارتباطات و همکاری‌های تحقیق و توسعه آنها با دیگران استخراج گردد. سپس نقشه شبکه استخراج و بازیگران اصلی شناسایی شده‌اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که 95% همکاری‌ها از نوع ارایه خدمات بوده تا همکاری راهبردی. همچنین مشخص شد که شرکت‌های نانویی ارتباطات کمی با گروه‌های صنعتی دارند و معمولا ترجیح میدهند محصولات خود را به مصرف‌کننده نهایی ارایه دهند تا در زنجیره تامین صنایع دیگر قرار گیرند. این مطالعه تصویر مناسبی از شبکه همکاری‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها برای سیاست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقویت شبکه و توسعه همکاری‌های راهبردی را به منظور افزایش کارایی کلی شبکه توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Scientific-Technical Cooperation Environment of Nanotech Companies in Iran Using Social Network Analysis and Expert Judgment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Salehi Yazdi
  • Mohammad Mehdi Sepehri
  • Mohammad Ali Bahreini
-
چکیده [English]

This study clarifies the scientific-technical cooperation environment of Iranian Nanotech companies via quantitative investigation of the relationships among companies and scientific and research centers and analysis of their current situation. There are limited information and statistics available about high-tech firms in developing countries like Iran. Therefore, conducting such research is necessary for optimal decision and policy making in this field. In this article, research and development cooperation network of Nanotech firms in Iran has been studied using social network analysis and expert judgment method. Data has been collected through interviews with managers of twenty-four Nanotech companies and their relationships with other organizations have been extracted. Then, the network map and prominent actors were identified. Results of the study show that 95% of cooperations were of the type of providing services and the remaining were strategic alliances. It was also revealed that Nanotech companies have little cooperation with industrial groups and prefer to provide products for end-usres over positioning themselves in the value chain of other industries. This study presents a proper image of research and development cooperation network of companies for policy makers and businesses and recommends strengthening and development of strategic alliances in order to enhance the overall efficiency of the network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Technology
  • Social Network Analysis
  • Expert Judgment
  • Research and Developement Cooperation