بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت زنجیره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی و شفاف سازی وضعیت شرکت‌های فناوری نانو ایرانی مبتنی بر جایگاه آن‌ها در زنجیره ارزش است. به این منظور رفتار کسب و کاری هر کدام از شرکت‌های فناوری نانو در بازه زمانی از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش، یک مطالعه توصیفی است که با استفاده از مفهوم زنجیره ارزش، قصد توصیف صنعت در حال شکل‌گیری نانو را دارد. در این تحقیق روش پیمایش طولی مورد استفاده قرار گرفته و در یک تمام شماری، کلیه شرکت‌هایی که به‌عنوان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو مورد مطالعه قرار داده است. جهت جمع آوری. داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته، در سطح شرکت‌های نانو، مشتریان آن‌ها، شرکت‌ها یا سازمان‌های همکار آن‌ها مانند آزمایشگاه‌ها یا مراکز تحقیق و توسعه یا دانشگاه‌ها، مستندات رسمی و غیررسمی شرکت‌ها، مدارک، مکاتبات و گزارش‌های شرکت‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد رویکرد کلی شرکت‌ها در حوزه فناوری نانو عرضه محور بوده است تا تقاضا محور. همچنین بعضی از شرکت‌های بالادستی زنجیره، فعالیت خود را به سمت تولید محصول نهایی گسترش داده و به فعالیت در پایین‌دستی زنجیره مشغول شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی صنایعی که محصولات خود را با نانو بهینه کرده‌اند، از منظر سودآوری، بازگشت سرمایه و گردش مالی بهتر از شرکت‌های در ابتدا یا میانه زنجیره ارزش است. این مطالعه تصویر مناسبی از فعالیت شرکت‌های فناوری نانو برای سیاست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقویت شرکت‌های واسطه نانویی و شرکت‌های صنعتی علاقمند به تولید مبتنی بر فناوری نانو و همچنین شراکت‌های راهبردی بین صنعت و شرکت‌های نانویی را توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Descriptive Investigation of Value Chain Position in Iran’s Nanotechnology Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Bahreini Zarj
  • Fatemeh Salehi Yazdi
چکیده [English]

This study aims at investigating Iranian nanotechnology companies based on their positions in the value chain. Activities and behaviors of nanotechnology companies were investigated in a three-year period, from 2007 to 2010. The research adopts a descriptive approach to portray the emerging nanotechnology industry in Iran using the concept of value chain. All companies active in the field of nanotechnology in Iran were investigated during the study period. Data collection has been done through semi-structured interviews with managers of nanotechnology companies, their business customers, and partner organizations like other companies, universities, laboratories or research centers. In addition, formal and informal company documents, letters, reports and company websites were used as secondary data sources. Analysis of the data shows that the general approach of nanotechnology companies in Iran was more supply-oriented than demand-oriented. Some companies in the upstream part of the value chain have developed their activities to produce end products and moved toward downstream parts of the value chain. Results of the study reveal that industrial firms that have enhanced their products through adoption of nanotechnologies enjoy higher rates of return and profitability, compared to firms that are active in the upstream or midstream parts of the value chain. The research provides a comprehensive understanding of situation of Iranian nanotechnology companies for businesses and policy makers. It recommends support and empowerment of the intermediary firms and industrial firms to enable and facilitate cooperation of nanotechnology companies with the established industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Technology
  • Value Chain
  • Nano material
  • Nano tools
  • Technology Intermediary Firms