نویسنده = سید سروش قاضی نوری
راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1397، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.4.539552

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی


تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

دوره 6، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-17

سعید روشنی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری

دوره 6، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-23

سید سروش قاضی نوری؛ سعید روشنی؛ نفیسه رضایی نیک


مهمان سردبیر

دوره 5، شماره 4، تیر 1392، صفحه 0-1

سید سروش قاضی نوری


بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران

دوره 3، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 1-19

لعیا الفت؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری؛ سید سروش قاضی نوری


استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران با تکیه بر مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 53-64

سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری