استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران با تکیه بر مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب

نویسندگان

دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

  مفهوم «نظام ملی نوآوری» به عنوان یک چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی فعالیتهای نوآورانه کشورها و جوامع، امروزه مورد قبول و استفاده سازمانهای بین‌المللی مختلف مانند کمیسیون اروپا، OECD و UNCTAD است. مقاله حاضر نیز بر روی همین مفهوم بر کشور ایران تمرکز نموده و تلاش دارد با تکیه بر تجارب چند مورد از کشورهای منتخب و موفق، راهکارهای پیشنهادی را برای اصلاح آن ارائه کند. این راهکارها به دو دسته تقسیم شده‌اند: نخست اصلاحات نهادی که مستقیم براساس وضعیت کشورهای مورد بررسی استخراج شده‌اند و دوم اصلاحات راهبردی کلان که بر اساس مطالعه میدانی و نظرخواهی از کارشناسان در قالب تحلیل SWOT استخراج شده‌اند و به کل نظام مزبور مربوط می‌شوند. با این ترتیب در تحقیق حاضر از ابزارهای متنوعی چون مطالعه تطبیقی، مطالعه میدانی و تحلیل SWOT برای استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting Strategies for Modification of the National Innovation System of Iran Based on a Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Seyed Sepehr Ghazinoory
  • Seyed Soroush Ghazinoory
Candidate of Management, Allame-Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, National Innovation System (NIS) is accepted as a conceptual framework and analytical instrument for countries’ innovation activities by the international organizations such as EC, OECD and UNCTAD. This paper focuses on this concept in Iran and provides modifying recommendations with relying on experiences of some selected and successful countries. These recommendations are classified into two categories: The first category is institutional modifications based on the selected countries experiences. It recommends creating a new institution or modifying an existing institution for Iran. The second category is macro strategic modifications based on a survey study in SWOT analysis framework. These modifications are related to the whole system. Therefore, this paper uses the various instruments such as comparative study, survey study and SWOT analysis to extract the solutions for modifying NIS in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System
  • Institution mapping
  • Comparative study
  • SWOT analysis
  • Iran