5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری

نویسندگان

چکیده

فصلنامه سیاست علم و فناوری اولین و معتبرترین نشریه علمی-پژوهشی کشور در حوزه سیاست­گذاری علم و فناوری و مدیریت فناوری است که از سال 1387 رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف این مقاله بررسی و مرور این فصلنامه و شناسایی ویژگی­های اصلی آن و تحلیل عملکرد آن در طول 5 سال انتشار و بررسی مسیر تکامل این فصلنامه در مدت زمان فعالیت آن است. مقالات این فصلنامه از ابتدای انتشار تا سال پنجم، شماره 4، سال 1392 مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی جریان دانشی فصلنامه ویژگی­های اصلی فصلنامه و مقالات چاپ شده آن و همچنین ویژگی‌های محتوائی آن شامل مفاهیم و موضوعات مقالات و روش تحقیق به کار گرفته شده در مقالات، شمایی کلی از این فصلنامه ارائه و در اختیار پژوهشگران و محققان این حوزه دانشی قرار گیرد. نتایج بررسی جریان دانشی فصلنامه نشان می­دهد که بیشترین مشارکت در تولید و انتشار مقالات فصلنامه را نویسندگان مرد با 80 درصد داشته­اند. همچنین نرخ پذیرش مقالات فصلنامه معادل 5/16 درصد بدست آمده است که نشان از نرخ پائین پذیرش مقالات دارد. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که دانشگاه­ها بیشترین سهم در انتشار مقالات فصلنامه را داشته­اند و در این میان دانشگاه­های واقع در شهر تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده­اند. نتایج بررسی محتوائی فصلنامه نشان می­دهد که بیشترین سهم انتشار مقالات از نظر موضوعی مربوط به مقالات مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری/علم و فناوری، اقتصاد و مدیریت فناوری بوده­اند. همچنین بیشتر مقالات از منظر جهت­گیری پژوهش از نوع کاربردی، از نظر استراتژی تحقیق پیمایشی و از نظر هدف تحقیق توصیفی بوده­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Years of Evolution and Theatrical Development of Journal of Science & Technology Policy (JSTP)

چکیده [English]

The Journal of Science and Technology Policy is the first and the most reliable scientific journals, which exclusively deals with   science and technology policy and management issues in Iran. This journal has been  regularly published since 2008.  By reviewing articles published from first volume that appeared in 2008  to Vol(5)- Number(4)- 2013,this article aims  to provide an insight into the characteristics of the journal’s articles for researchers by investigating the knowledge flow including the main characters of journal through the contents of the published articles, examining the concepts involved ,the  issues they deal with, and the research methods they use Analysis of the flow of knowledge throughout the articles in the Journal indicates that the most participation in publication of the Journal articles is 80% by male authors.  Moreover, only 16.5% of articles submitted to the journal are accepted for publication. The results of this study indicate that a majority of articles published in this journal are authored by the faculty members from the  universities located in Tehran .   Additionally, the results of thematic profile of the Journal indicate that  most published  articles  are related to policy making / science and technology, the economy,  and management of technology. Finally, many  articles are descriptive, involve survey, and have practical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal of Science and Technology Policy
  • Knowledge Flow
  • Thematic Profile