کلیدواژه‌ها = روش دلفی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری‏سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخگی

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-46

حسین عباسی اسفنجانی؛ لطف‏اله فروزنده دهکردی


2. تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌‌ها از این منظر

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 81-98

محمد مهدوی مزده؛ مائده بانک؛ محمد رضا زاهدی؛ مجید پورمسگری


3. بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 1-17

حسین فخاری؛ داوود سلیمانی؛ محمد رضا دارایی


4. شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-101

منوچهر منطقی؛ علی حسنی؛ علیرضا بوشهری