کلیدواژه‌ها = نظام نوآوری
بازی پویا میان نهادهای علم و فناوری

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 55-70

10.22034/jstp.2020.12.2.1209

امیدعلی عادلی؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی سعیدی؛ حسین بهرامی


سیاست‌های علم و فناوری برای تقویت نظام‌های منطقه‌ای نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 193-208

پریسا ریاحی؛ حسن دانایی فرد


دسته‌بندی و انتخاب ابزارهای سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 495-511

حامد نصیری؛ نیلوفر ردائی


راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1397، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.4.539552

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی


شناسایی راه‌کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 2-14

اعظم میرزمانی؛ علی‎اصغر سعدآبادی؛ صدیقه رضاییان فردویی


پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 101-116

سید حمید خداداد حسینی؛ پریسا ریاحی؛ مینا نـــوری