کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل روشمند محتوای مقالات فصلنامه سیاست علم و فناوری: 1387 تا 1396

دوره 12، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-14

10.22034/jstp.2019.11.3.2009

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ احمد محجوبیان؛ فاطمه نصراللهی‌نیا؛ حسین نصیری


بررسی و استخراج معیارهای موثر بر رتبه بندی دانشگاه های ایران از منظر اسناد فرادستی

دوره 9، شماره 3، آبان 1395، صفحه 55-70

محمد رضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی


بررسی اهداف و ابزارهای سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوری

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 71-86

سیدسروش قاضی‌نوری؛ حمید کاظمی؛ سعید روشنی؛ نیلوفر ردائی


تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه آموزش‌عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 27-47

احمد فتح‌الهی؛ محمد یمنی؛ مقصود فراستخواه؛ محمد قاضی طباطبائی


تحلیل محتوای پیش نویس نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 29-46

غلامرضا ذاکر صالحی؛ امین ذاکر صالحی