نویسنده = سید سروش قاضی نوری
شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای سیاستی ارتقا سلامت بوم‌سازگان کارآفرینی

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 79-96

10.22034/jstp.2023.11295.1643

مهسا رجب زاده؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ محسن مطیعی


گونه‌شناسیِ مأموریت‌محورِ مؤسسات پژوهشی دولتی در نظام ملی نوآوری

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 71-90

10.22034/jstp.2023.11127.1550

شهره نصری؛ سید سروش قاضی نوری؛ نیلوفر ردایی


چارچوب تدوین برنامه‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 527-542

سید سروش قاضی نوری؛ نیلوفر ردایی


نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

دوره 10، شماره 4، دی 1396، صفحه 55-70

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری